Invatransport

Sõit Haapsalu, Uuemõisa ja Paralepa piires 15€/kord.

Väljapoole Haapsalut, Uuemõisat ja Paralepat teostab teenust Rannavesi Ehitus OÜ.