Invatransport

Sõit Haapsalu, Uuemõisa ja Paralepa piires 17€/kord.

Väljapoole Haapsalut, Uuemõisat ja Paralepat teostab teenust Rannavesi Ehitus OÜ.