Lisa 1

Sotsiaalhoole Ühingu varjupaiga sisekorraeeskiri

Sotsiaalhoole Ühingu Varjupaiga klientidel on keelatud omada:

  1. alkohoolseid jooke;
  2. surrogaate ja nende koostisaineid;
  3. narkootikume;
  4. tuleohtlikke aineid ja vedelikke;
  5. ravimeid, mille tarbimine ei ole kliendile vajalik ning mille tarbimise kohustust ei ole määranud arst;
  6. külm- ja tulirelvi;
  7. lõhkeainet ning muid pürotehnilisi vahendeid.

Lisa 2