Sotsiaalhoole Ühing (enne 2014. aastat Haapsalu Tööotsijate Ühing) on loodud 1999. aastal eesmärgiga abistada sotsiaalselt või majanduslikult halval järjel olevaid inimesi vältimatu abiga, eluasemega ja võimalusel tööga.

Põhikiri
Varjupaiga sisekorra eeskiri

Meie eesmärk

Ühingu põhieesmärgiks on aktiviseerida töövõimelisi inimesi, kellel on probleeme töö leidmisega.

Ülesanded:
1) aidata leida tööd isikutel, kes ilma kõrvalise toeta sellega ise hakkama ei saa;
2) osaleda tööpakkumise konkurssidel töövõtjana;
3) organiseeritud töö kaudu inimestes tööharjumuse kujundamine;
4) osaleda projektides, mis aitavad kaasa töövõimeliste isikute aktiviseerimisele;
5) organiseerida kokkusaamisi, õppepäevi jt. üritusi, mis aitavad kaasa põhieesmärgi teostamisele;
6) vahendada informatsiooni tööpakkumiste kohta nii juriidilise- kui füüsilise isiku ja töövõimelise isiku vahel, kellel on probleeme töö leidmisega;
7) pakkuda varjupaiga teenust;
8) pakkuda abivajajatele tugiisiku teenust;
9) vahendada/organiseerida psühholoogilise nõustamise teenust;
10) pakkuda eluasemeteenust;

© 2024 - Proudly powered by theme Octo